bip.gov.pl
A A A K
BIP

Informacje na temat CIS w Koniecpolu

Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu utworzone zostało w ramach projektu "Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kierownik CIS:
Magdalena Sobczak

Pracownicy:
Ilona Olczyk
Maria Kuśmierz
Wiesława Świerczyna
Paweł Kaczyński

Pracownie zawodowe:

  1. Pracownia opiekuna osób starszych
  2. Pracownia ogrodniczo-porządkowa
  3. Pracownia remontowo-budowlana
  4. Pracownia rękodzielnicza


Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 04.08.2016
Podpisał: Magdalena Sobczak
Dokument z dnia: 20.06.2013
Dokument oglądany razy: 3 320