bip.gov.pl
A A A K
BIP

Informacje na temat CIS w Koniecpolu

Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu utworzone zostało w ramach projektu "Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kierownik CIS:
Ewa Pudło

Pracownicy:
Agnieszka Korgól

Radosław Maszczyński

Mariola Zadorożna


Pracownie zawodowe:

  1. Pracownia opiekuna osób starszych
  2. Pracownia ogrodniczo-porządkowa
  3. Pracownia szwalnia


Opublikował: Ewa Pudło
Publikacja dnia: 30.01.2023
Podpisał: Ewa Pudło
Dokument z dnia: 02.01.2023
Dokument oglądany razy: 5 972