bip.gov.pl
A A A K
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.06.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja informacji

Informacje na temat CIS w Koniecpolu

Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu utworzone zostało w ramach projektu "Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kierownik CIS:
Janusz Biernacki

Księgowość:
Ewa Siedlecka

Koordynator projektu:
Marta Różycka

Pracownik socjalny:
Ilona Olczyk

Psycholog:
Joanna Pabiasz

Instruktorzy pracowni zawodowych:

  1. Pracownia opiekuna osób starszych: Wiesława Świerczyna
  2. Pracownia ogrodniczo-porządkowa: Jerzy Klimczyk
  3. Pracownia remontowo-budowlana: Marian Piasecki
  4. Pracownia remontowo-porządkowa: Zbigniew Cuprian


Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 21.06.2013
Podpisał: Janusz Biernacki
Dokument z dnia: 20.06.2013
Dokument oglądany razy: 2 470