bip.gov.pl
A A A K
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.12.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Informacje na temat CIS w Koniecpolu

Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu utworzone zostało w ramach projektu "Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kierownik CIS:
Magdalena Sobczak
p.o. Ewa Pudło


Pracownicy:
Agnieszka Korgól
Bartłomiej Sobczak

Pracownie zawodowe:

  1. Pracownia opiekuna osób starszych
  2. Pracownia ogrodniczo-porządkowa


Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 03.12.2019
Podpisał: Ewa Pudło
Dokument z dnia: 20.06.2013
Dokument oglądany razy: 4 293